Frutabela - čarobni slatkiš

Frutabela - čarobni slatkiš

Džinovski slatkiš i digitalni sat na bilbordu ? Nije bilo teško zaključiti da će biti gužve u "pet do dvanaest".

Koncept

Ovoga puta, kreativci iz Frutabeline agencije su zamislili fantastičan koncept.

Čokoladicu koja se u tačno određeno vreme lomi na pola i časti prolaznike slatkišima, a sve u čast nove ambalaže koju Frutabela "nosi"!

Koncept
Postavljanje

Postavljanje

Postaviti "čudo" koje smo napravili nije bilo nimalo lako.

Pored konstrukcije koja predstavlja samu čokoladicu, tu je još jedna, skrivena, na koju smo postavili senzore, prekidače, sajle i mehanizam koji su, zajedno sa satom, pomogli da magija ne zakasni.

Došao je i taj dan!

Kada su se brojevi na satu pretvorili u niz nula - džinovska čokoladica se otvorila i izručila slatki sadržaj strpljivim sugrađanima.Kako to biva, bilo je malo guranja i trčanja, ali znamo da je vredelo!

Došao je i taj dan!

Tehnologije

Tokom ovoga projekta uglavnom su korišćene navedene tehnologije.

Budžet

Budžet ovog projekta dostupan je na upit.

Materijali

U izradi ovog projekta korišćeni su uglavnom navedeni materijali.

Prijatelji firme čije usluge preporučujemo su PR Recruitment, temporary fences ili maticne celije. Recommendation if you're in need of plastic fencing.