Slike iz života.

Kaže se da slika vredi hiljadu reči. Kako iz dana u dan radimo u najrazličitijim uslovima, uvek na novim zadacima i projektima, sa vama ćemo na ovoj stranici podeliti nekoliko fotografija nastalih tokom našeg rada.

Neka one još jedanput pokušaju da ispričaju priču o ZNAKU i svima nama koji ga činimo.

Radionica.jpg
Naterenu1.jpg
obuka.jpg
naterenu6.jpg
Naterenu3.jpg
Naterenu4.jpg
Naterenu2.jpg
Obuka2.jpg
naterenu7.jpg