Beograd na vodi

Beograd na vodi

Jedan od najambicioznijih građevinskih projekata u ovom delu Evrope nije mogao da prođe bez nas. Obeležavanje i usmeravanje sadašnjih i budućih korisnika zamišljeno je korišćenjem totema koje smo zajedno sa projektantima Eagle Hills-a razvijali i proizveli.

Projektovanje

Projektovanje

Za razliku od običnog izvođačkog posla, u ovom projektu smo pozvani da iskustveno rešavamo i prevazilazimo niz tehničkih zahteva koji su, samo u formi ideje bili stavljeni pred nas. Iako dosta zahtevno, ovo nam je dalo i određen stepen slobode da utičemo čak i na finalni izgled proizvoda. Krenuli smo hrabro.

Izrada

Kako nam je od odobrenja finalnog dizajna, overe uzoraka materijala i davanja zelenog svetla za produkciju ostalo manje od 72 sata, pokrenuli smo sve raspoložive kapacitete proizvodnje. Simultano se na više tačaka odvijalo sečenje, varenje, sastavljanje delova...

Izrada
BW13.jpg
BW14.jpg
BW15.jpg
Farbanje

Farbanje

Jedna od ideja koja se rodila u toku projektovanja je i specifična završna obrada.

Na gornji deo totema je nanešen specijalni "antika" završni sloj. On, pored svoje postojanosti i zaštite materijala, ima zrnastu mat strukturu koja ga vizuelno odvaja od svih standardno tretiranih elemenata eksterijera.

Još malo farbanja

Donji deo totema je posebna prica. Korišćenjem deco boja, za samo nekoliko sati, smo uspeli da običnom čeliku damo boju i strukturu patine i rđe kakvu ima Corten čelik. Izazov je ujednačeno uraditi ovaj efekat na sva tri totema. Ostalo je samo da čestitamo kolegi koji ih je farbao.

Još malo farbanja

Postavka

I tako, za nepunih 72 sata, rešavajući usput sve što se isprečilo, došlo je vreme da toteme i postavimo na njihovo trajno mesto.

Dobro i tačno planiranje je montažu učinilo brzom i lakom.

BW18.jpg
BW19.jpg
BW11.png

Tehnologije

BWtehnologije.png

Tokom ovoga projekta uglavnom su korišćene navedene tehnologije.

Budžet

budzet-na-upit.png

Budžet ovog projekta dostupan je na upit.

Materijali

BWmaterials.png

U izradi ovog projekta korišćeni su uglavnom navedeni materijali.