Svetleće planine Jelen piva

Svetleće planine Jelen piva

Na lokaciji koja impozantno dočekuje goste Beograda, jednoj od najznačajnijih građevina u našem gradu,"Genex" kuli, postavljeno je ovo inovativno i nesvakidašnje rešenje.

Ideja

Ideja

Kreativni tim Apatinske pivare nam se obratio sa zaista nesvakidašnjim zahtevom - da na visini od 50 metara postavimo planine koje će menjati boje! Naime, ovo rešenje je podrška kampanji koja prati predstavljanje nove "cold edge" etikete Jelen piva.

Kada se flaša dovoljno rashladi i zaista je spremna za konzumaciju, odštampane planine na etiketi promene boju iz bele u plavu. Efekat sa etikete trebalo je preneti na zgradu!

Izrada

Kada su se sva rešenja usaglasila i kada su po urađenim predračunima i nacrtima nabavljene sve komponente, prešli smo u fazu izrade.

Na ukupno 12 ramova, od kojih je svaki dimenzija 3 x 2 metra, pričvršćen je noseći deo od mašinski prefabrikovanog forexa. Na njega su po šemi postavljene diode u dve boje - beloj i plavoj.

Pre iznošenja ramova na lokaciju, postoji još čitav niz operacija kojima se elementi uklapaju, proveravaju i testiraju.

Izrada
Postavljanje

Postavljanje

Samo 7 dana od početka izrade, došlo je vreme da se "planine" podignu na svoje mesto. Na montaži, povezivanju, puštanju u rad i testiranjima učestvovalo je 11 kolega.

Važan faktor, kada su ovako zahtevne postavke u pitanju, pored ljudske volje i želje su i vremenski uslovi. Ne sme biti vetra i padavina, kako bi sigurnost kolega, kao apsolutni prioritet, bila ispoštovana.

Rezultat

I onda, tri dana kasnije, ova nesvakidašnja instalacija je počela da živi! Smenjivanje osvetljenja obezbeđuje da bude nemoguće da se dođe ovim pravcem a da se ne primeti instalacija. Nadamo se da će nazdravljanje iz savršeno ohlađene ambalaže pričiniti uživaocima jednako zadovoljstvo kao i nama, učesnicima u ovom nesvakidašnjem poduhvatu, pogled na svoj uloženi trud.

Živeli!

Rezultat

Tehnologije

Jelentehnologije.png

Tokom ovoga projekta uglavnom su korišćene navedene tehnologije.

Budžet

budzet-na-upit.png

Budžet ovog projekta dostupan je na upit.

Materijali

Jelenmaterijali.png

U izradi ovog projekta korišćeni su uglavnom navedeni materijali.