Oživeli smo zmaja!

Oživeli smo zmaja!

Zamisao

Zamisao

Ideja je nastala kada je naš saradnik video ovaj crtež zmaja. Kako se veruje da zmajevi donose sreću u kuću, poželeo je da useli jednog - ali posebnog. Sve što je imao je crtež u PDF formatu. Posle malo razmišljanja i dogovaranja pristali smo i na ovaj izazov.

Projektovanje

Zahtevnu ideju je trebalo sprovesti u delo. U 3D okruženju smo formirali poligon po poligon pretvarajući PDF crtež u model koji će mašina oblikovati u medijapanu. S obzirom da je ovo unikatni proizvod, sve se moralo raditi polako, ručno, bez prečica i pomoći automatizacije.

Projektovanje
Izrada

Izrada

Trodimenzionalna obrada ume da bude vremenski zahtevna. Kako CNC ruter, koji smo za ovaj projekat uposlili, ima automatski izmenljive alate, ipak smo uštedeli nešto vremena. Da bismo zadovoljili zahteve svih drugih klijenata, ceo posao smo podelili po etapama i tako omogućili nesmetan tok proizvodnje.

Još malo izrade

Ovaj video smo snimili da bismo klijentima pokazali koliko vremena je potrebno kada se rade zahtevni projekti. Naravno, moguće je ubrzati prolaze reznog alata, ali se time gubi i na kvalitetu. Ipak, tu opciju ne koristimo.

Još malo izrade

Tehnologije

Zmajtehnologije.png

Tokom ovoga projekta uglavnom su korišćene navedene tehnologije.

Budžet

budzet-na-upit.png

Budžet ovog projekta dostupan je na upit.

Materijali

Zmajmaterijali.png

U izradi ovog projekta korišćeni su uglavnom navedeni materijali.